Bent u tegen oorlog? Vindt u ook dat we met z’n allen wat meer voor het milieu zouden moeten doen? Het is natuurlijk een beetje flauw maar beide vragen zouden geen goede interview vragen zijn omdat er bij beide geen objectieve vragen worden gesteld.

Toch hoeft een interview houden niet moeilijk te zijn, maar het is handig om te weten waar de valkuilen zitten.
Bij een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, zijn twee essentiële dingen nodig. Dit zijn vragen & luisteren. We beginnen in dit stuk met het vragen en structuur.

Er zijn twee verschillende vormen van vragen: gesloten vragen & open vragen.
Bij gesloten vragen kunt u specifieke informatie verkrijgen over een onderwerp, of, om te weten of uw gesprekspartner het goed begrepen heeft.
Het kan gebeuren dat uw gesprekspartner na te veel gesloten vragen steeds minder zal zeggen of uw gesprekspartner kan het gevoel krijgen dat hij/zij wordt beperkt in het geven van antwoorden, dus let hier goed bij op.

Bij open vragen kan er dus niet worden geantwoord met ‘ja’ of ‘nee’.
Een prettige manier om open vraagstellingen te bedenken die een gesprek kleuren, is de vraag te beginnen met ‘waarom’ of ‘wat vindt u’. Hiermee geef je uw gesprekspartner de mogelijkheid om een duidelijke mening te geven over een onderwerp. Uw gesprekspartner zal soms ook zijn reden voor zijn mening geven en, als dit niet het geval is, heeft u weer een nieuwe vraag om te stellen.Afbeeldingsresultaat voor interview

Door de verkeerde vraag op een verkeerd moment te stellen, kunt uw gesprekspartner ook dichtklappen. Begin daarom makkelijk en stel pas later de wat moeilijkere vragen. Hoe meer uw gesprekspartner zich op zijn/haar gemak voelt des te betere antwoorden u zult krijgen.
Er zijn verschillende structuren voor een interview, hier zijn er drie opgedeeld.

  • Chronologische structuur: verleden > heden > toekomst;
  • Probleemstructuur: probleem > oorzaken > gevolgen > oplossingen;
  • probleemstelling > methode > resultaten > conclusies.

Podcast interviews houden is voornamelijk een kwestie van heel veel doen.
Wij geven u graag advies over hoe u een podcast interview kunt houden, mail gerust naar: Vitavoca@vitavoca.com.

Wilt u meer tips of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Klik hier.